Fókusz: Új lakáskoncepció Makón

vendég: Dr. Kruzslicz – Bodnár Gréta, aljegyző
Dr. Sánta Sándor önkormányzati képviselő