A JAG növendékei sikert arattak a Dél – Bánságban

A Makói József Attila Gimnáziumból két csapat indult a „Mit tudsz Torontál vármegyéről?” című honismereti versenyen. A nyolcadik osztályos nebulók egészen Szerbiáig utaztak, ugyanis a megmérettetésnek a dél – bánsági szórványmagyarság egyik fontos települése, Ürményháza adott otthont, ahonnan szép eredményekkel tértek haza.