A különbözőségekben nem a megosztottságot, hanem a testvériséget kell meglátni