Emlékplakettekkel és emlékérmékkel ismerték el az áldozatos munkát