Fejlesztések önkormányzati támogatással

Az előkészítés- és megvalósítás alatt álló, illetve tervezett állami beruházások mellett számos fejlesztés zajlik a városban önkormányzati támogatással. Így korszerűsítik több sportkomplexum és egészségügyi alapellátást nyújtó intézmény infrastruktúráját, folyamatban van a járdaépítési program, de kiemelt figyelmet fordítanak a saját tulajdonú bérlakások karbantartására és tatarozására is.