Január elsejétől a megye elnevezést felváltotta a vármegye