Orvosokat is díjaztak

A Városnapi testületi ülésen Makó Város Szociális gondoskodásért Emlékérem kategóriában vehetett át díjat Kómárné Dr. Nagyfalusi Mária. Az Egészségügyéért Emlékérmet Dr. Kiss Ivánka gyermekgyógyász kapta.