Rólunk

Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.
6900 Makó,
Hollósy Kornélia u. 2/A.

Telefon: 06 (62) 510-077

Web: www.makotv.hu
E-mail: info@makotv.hu
Facebook: www.facebook.com/makoivtv
Youtube: www.youtube.com/makoivtv

A Makói Városi Televízió Makó és a makói kistérség 16 településének lakosságát látja el hírekkel, információkkal. Adásainkat földfelszíni sugárzással, kábeltelevíziós és digitális szolgáltatás keretében, valamint internetes stream formájában juttatjuk el nézőinknek.

A nap 24 órájában sugárzunk; 8 óra saját műsort és 16 óra képújságot. Napi friss műsorblokkunkat este 18 és 20 óra között mutatjuk be, ezt megismételjük 21 és 23 óra között, valamint másnap reggel 6 és déli 12 órától.

Amennyiben hír és műsorgyártással kapcsolatosan szeretné megkeresni szerkesztőségünket, kérjük írjon a info@makotv.hu e-mail címünkre, vagy keressen telefonon a 06 62 510 077-es telefonszámon!

A reklámmal, hirdetéssel, képújsággal kapcsolatos információkat

Közzétételi adatok:

Közzétéve: Makó, 2017. június 22.

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény értelmébena közfeladatot ellátó szerv az alábbi adatok közzétételére kötelezett:

  1. Szervezeti, személyzeti adatok

Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és mobilszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

            Makói Városi Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

            Székhely és Postacím: 6900 Makó, Hollósy Kornélia u. 2.A

            Telefonszám: 06-62-510-077

            E-mail: info@makotv.hu

            Web: www.makotv.hu

A közfeladatot ellátó szerv vezetőjének neve, beosztása, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme)

            Dr. Keresztúriné Kisistók Tímea

            Ügyvezető igazgató

            30/978-4202

            kisistoktv@gmail.com

            Az ügyvezető megbízási díja: Bruttó 400 000 Ft/hó

            Egyéb közvetlen vagy közvetett pénzbeli juttatás:

            Edenred étkezési utalvány, készpénz cafeteria

            A jogviszony megszűnés esetén járó pénzbeli juttatások:

            Mt. szerint

            Felmondási idő: Mt. szerint

            Versenykorlátozási tilalom a.) ideje: nincs

                       b.) ellenértéke: nincs

            Az ügyvezető megbízatása: 2015.12.01 – 2020.11.30

Felügyelő Bizottsági Tagok

            – Szabó Anita (FEB elnök)

            Megbízatás időtartama: 2016.10.26 – 2021.10.25.

            – Jéger Szabolcs (FEB tag)

            Megbízatás időtartama: 2016.10.26 – 2021.10.25.

            – Toldi János Ferenc (FEB tag)

            Megbízatás időtartama: 2017.05.25 – 2022.05.25.

            A felügyelő Bizottsági tagok megbízási díja: 0,- Ft

            A megbízási díjon felüli egyéb járandóságok: 0,- Ft

            A jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások:0,-Ft

 

Közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálásra jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság

            Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

            Postacím: 1525. Pf. 75.

            Telefonszám: (06 1) 356-5520

            Fax: info@nmhh.hu

            Web: www.nmhh.hu

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

            – Szerkesztőség:

            Feladatok: Műsorszolgáltatási feladatok elvégzése

            – Gazdasági terület:

            Feladatok: gazdasági, munkaügyi, reklámtevékenység – marketing, egyéb adminisztráció

  1. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

            Feltöltés alatt

 

III. Gazdálkodási adatok

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

            Feltöltés alatt