Elsősegélynyújtásban versengtek a JUGYU és a JAG tanulói